Алена Макуцэвіч. Урок на прынцыпах АА па гісторыі Беларусі ў 7 класе па тэме “Развіццё культуры ў ВКЛ у першай палове 16 ст.”

Аўтар – Алена Макуцэвіч, настаўніца гісторыі Астрашыцкай сярэдняй школы, выпускніца дыстанцыйных курсаў па актыўнай ацэнцы ў 2023-24 навучальным годзе.

Канспект урока згодна з прынцыпамі АА

Урок: Гісторыя Беларусі Дата:
06.10 2023
Клас:
7
Тэма: Развіццё культуры ў ВКЛ у першай палове 16 ст.    
Узаемасувязь з атрыманымі раней ведамі: Гутарка па пытаннях з апорай на веды з сусветнай гісторыі:
1.Дзе і калі ўзнікла Адраджэнне?
2.Што азначае дадзенае паняцце? Чаму эпоха ў развіцці культуры атрымала такую назву?
3. Прыгадайце найбольш вядомых прадстаўнікоў эпохі Адраджэння ў Заходняй Еўропе?  
Мэты заняткаў:
– вучні будуць ведаць перадумовы распаўсюджвання эпохі Адраджэння на Беларусі;
– характарызаваць асаблівасці беларускай культуры дадзенага перыяду, дзейнасць Ф.Скарыны – беларускага першадрукара, гуманіста, асветніка; М.Гусоўскага, з апорай на медыятэкст; працаваць з гістарычнай картай, тлумачыць паняцці;
Задача: стварыць умовы для выхавання паважлівых адносін вучняў да культурнай спадчыны. свайго народа.    
Мэты мовай вучняў: даведаюся пра праявы Адраджэння ў культуры Беларусі, значэнне дзейнасці Ф.Скарыны, беларускага першадрукара, гуманіста і асветніка, пра помнікі архітэктуры і мастацтва  
НаШтоБуЗУ:
1. Змагу параўнаць праявы Адраджэння ў культуры Беларусі і Заходняй Еўропе
2. Растлумачу, чаму Ф.Скарыну лічаць гуманістам, асветнікам, вызначу яго ролю як першадрукара
3. Змагу назваць дзеячаў літаратуры Адражэння і іх творы
4. Буду ведаць  новыя рысы ў архітэктуры  эпохі Адраджэння, канкрэтызую прыкладамі
5. Вызначу новыя напрамкі ў развіцці выяўленчага мастацтва перыяду Адраджэння

Як маюць прайсці заняткі:

І. Планаванне дзейнасці

Прыём “Паркоўка ідэй”

На сцяне (блізка ад дзвярэй) размяшчаецца вялікі ліст паперы, на які можна прымацоўваць стыкеры. Ліст дзеліцца на 4 часткі, на кожнай частцы запісана пытанне.

1. Што ў мяне зараз атрымліваецца добра?

2. Што хацелася б змяніць і зрабіць інакш?

3. Якія ў мяне ёсць пытанні?

4. Што я сёння даведаўся дзіўнага?

Можна прыдумаць знакі для кожнага пытання і візуалізаваць іх.

У канцы ўрока навучэнцы запісваюць адказы на пытанні на стыкерах і прымацоўваюць іх на адпаведныя палі паркоўкі. Перад падрыхтоўкай наступнага ўрока настаўнік праглядае адказы навучэнцаў на паркоўцы і выкарыстоўвае іх для карэкціроўкі праграмы і расстаноўкі акцэнтаў на наступным уроку.
Асаблівая ўвага навучэнцаў звяртаецца на трэцюю частку паркоўкі: вучням прапануецца на працягу ўрока фіксаваць пытанні, якія няма магчымасці або часу разабраць адразу.
Чаканы вынік:
Паркоўка ідэй дазваляе вучням ананімна выказаць сваё меркаванне, а настаўніку атрымаць зваротную сувязь, адкарэктаваць выкладанне ў адпаведнасці з атрыманай ад вучняў інфармацыяй.

( “Канструктар урока”(Адукаванка)

ІІ. Настаўнік прапануе вучням працу з прыёмам “Што я бачу”

Праца з выявай “Ф. Скарына” Гравюра 1517 г.

Вучням неабходна разглядзець бачную частку выявы і падумаць, што можа быць схавана на схаванай частцы, прывесці свае аргументы, абмеркаваць варыянты. Пасля агульнага абмеркавання выява адкрываецца цалкам, вучні тлумачаць сувязь выявы з тэмай заняткаў.

На ўроку вучні разглядаюць бачную частку выявы:

__________________________________________

Ім трэба абмеркаваць і прапанаваць адказы на пытанні (дадаць):

____________________________________? ____________________________________ ?

____________________________________ ?

 ( “Канструктар урока”(Адукаванка)

ІІІ.Гутарка па пытаннях з апорай на веды з сусветнай гісторыі: 1.Дзе і калі ўзнікла Адраджэнне? 2.Што азначае дадзенае паняцце? Чаму эпоха ў развіцці культуры атрымала такую назву? 3.Прыгадайце найбольш вядомых прадстаўнікоў эпохі Адраджэння ў Заходняй Еўропе?

Настаўнік прапануе вучням параўнаць праявы Адраджэння ў культуры Беларусі і Заходняй Еўропе

Вучні запаўняюць табліцу, фармулююць вывад аб адрозненнях успрымання ідэй Адраджэння і іх рэалізацыі.

Узаемаапытанне ў парах. ЗС з дапамогай прыёма “Святлафор”

ІV.Настаўнік прапануе вучням ахарактарызаваць дзейнасць Ф.Скарыны з апорай на відэасюжэт

Відэа “Скарынаўская Біблія” (youtube.com)

 Пытанні для працы: 1.На якой мове напісана Біблія? 2. Якія асаблівасці Скарынаўскай Бібліі вы можаце назваць? 3. У чым вы бачыце станоўчае значэнне выдавецкай дзейнасці Скарыны? *4.Калі б вы здымалі фільм пра Скарыну, на якія моманты жыцця звярнулі ўвагу?

V.  Праца ў групах з тэкстам падручніка стар. 42-45:

1 група – развіццё жывапісу; ( назавуць напрамкі ў развіцці беларускага жывапісу, канкрэтызуюць прыкладамі з падручніка)

2 група – развіццё літаратуры; (назавуць дзечаў літаратуры і іх творы, аналіз паэмы “Песня пра зубра” ) Мікола Гусоўскі – Урывак з паэмы “Песня пра зубра” (Княжанне Вітаўта лічаць усе летапісцы…) (karotkizmest.by)

 3 група – развіццё архітэктуры. (назавуць новыя рысы ў развіцці архітэктуры, канкрэтызуюць прыкладамі з падручніка)

Групы абменьваюцца інфармацыяй. Ствараецца тэзісны канспект.(дапамога настаўніка)

VI Першаснае замацаванне набытых ведаў і ўменняў вучням (на выбар настаўніка)

І варыянт: выканаць заданні тэста электроннага рэсурса

Рэлігія і культура ў Вялікім Княстве Літоўскім у першай палове XVI ст. (eior.by)

Першыя тры пытанні тэста на замацаванне папярэдняй тэмы. У вучняў з’яўляецца магчымасць зрабіць работу над памылкамі дома, яшчэ раз звярнуцца да тэста.

ІІ варыянт: тэкст з пропускамі.

1.У першай палове XVI ст. на беларускія землі прыйшла эпоха______________. Першымі яе ідэі ўспрынялі магнаты і_______________,_____________. Сваёй папулярнасцю яна была абавязана новаму тэхнічнаму вынаходніцтву____________________. Цэнтральнай асобай гэтай эпохі з’яўляўся _________________. У _______годзе пачаў друкаваць свае кнігі ў Празе. Першай кнігай, якая выйшла ў Вільні ў_______ годзе, стала “Малая падарожная кніжка”. Пазней у ____годзе выйшла кніга” Апостал”. Прапануе вучням адказаць на пытанне: *Як вы лічыце, якімі дасягненнямі Адраджэння могуць ганарыцца беларусы?

Абавязкова прадастаўляюцца правільныя варыянты адказаў.

Зварот вучняў да прыёма “Паркоўка ідэй”

Ключавыя пытанні да вучняў: 1.Як вы лічыце, ці актуальныя для нас сёння ідэі Ф.Скарыны, дайце абгрунтаваны адказ. 2.Якія дасягненні Адраджэння, на вашу думку, могуць выклікаць гонар у сучаснага пакалення?
Хатняе заданне: §6, заданні карткі “НаШтоБуЗУ”пытанні да абагульнення
Спасылка на электронную версію ўрока
https://helena1.netboard.me/ll6lba4h7gtbhoc/?link=EkJtLmBF-02TqiC9w-Zl7hwULn

Пакінуць адказ

Ваш адрас электроннай пошты не будзе апублікаваны. Неабходныя палі пазначаны як *

Увядзіце лічбу: